balancere

balancere
balance, poise
* * *
vb balance;
[balancere med noget] balance something ( fx he came balancing a tray);
[regnskabet balancerer med 530 kr.] the balance sheet amounts to kr. 530;
[bringe regnskabet til at balancere] balance the accounts;
(fig) break even.

Danish-English dictionary. 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • Balancere — Holde ligevægt, stemme …   Danske encyklopædi

  • balancere — ba|lan|ce|re vb., r, de, t …   Dansk ordbog

  • knivsæg — knivs|æg sb., gen, ge, gene; balancere på en knivsæg …   Dansk ordbog

  • saldere — sal|de|re vb., r, de, t (balancere en konto e.l. sådan at debet og kreditsiden bliver lige store) …   Dansk ordbog

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”